NLP

NLP Eğitimi
NLP Diploma Eğitimi NLP' yi tanımak, günlük yaşam içerisinde en çok kullanılan tekniklerini öğrenmek ve NLP' ye etkili bir giriş yapmayı arzulayanlara yönelik hazırlanmış bir eğitim programıdır. Bireysel gelişim amaçlı olup kişilerde davranış ve duygu düzeyinde değişiklikler meydana getirme ve bilinçaltını yeniden programlama üzerine planlanmış bir eğitimdir. Bu eğitim sizlere; yepyeni bir gelişim ve düşünce süreçleri dünyasına açılacak harika bir kapı açıyor. Bu kapıdan içeriye girdiğiniz zaman; içeridekiler yalnızca sizi etkilemeyecek, çev
NLP Nedir?
Neuro (nöro)- Linguistic (linguistik)- Programming (programlama); diğer bir deyiş ile Beyin Dilini Programlama olarak tanımlanan NLP, insanları anlamak ve etkilemek amacıyla geliştirilen psikolojik yetilerdir. Bireylerin mükemmel performansa nasıl ulaştıklarını inceler. Bireyin bildiklerinden daha çok esneklik, yaratıcılık ve daha fazla özgür davranışlar kazanması adına kişiye bazı fırsatlar sunar. Bu teknik çok eskilere dayanmamasına karşın hızla gelişmiştir ve bugün Yönetim ve Eğitim gibi alanlarda yüksek düzeyde ilgi uyandırmaktadır. NLP,
NLP (Neuro Linguistic Programming) Nedir?
NLP başlı başına pozitif bir düşünce sistemidir. İnsanların bazıları geçmişteki kötü olaylara takılarak hayatlarını sürdürürler; bazılarıysa geleceğin kaygılarıyla mutsuz bir hayat yaşar. NLP, insana geçmişten ders alarak bugüne odaklanmayı ve geleceği planlamayı öğreten bir bilimdir. NLP'nin geçmişi temizleme teknikleri ile kişiler geçmişteki kötü olayların etkisinden kurtulup, hedef belirleme teknikleriyle de bir misyon ve vizyon belirleyerek geleceğe umutla bakarlar. Bu sayede de günlük hayatlarını daha pozitif yaşama şansına sahip olurla
NLP Açılımı
NLP en iyi iletişimcileri incelemiş ve insan iletişimindeki sistemsel yapıyı kurmuştur. Mükemmel insanları modelleme yolu ile pratik araç ve metotlar geliştirmiştir. Bu araçlar iş dünyasında, işe alma, eğitim, satış, müzakere ve yönetimde; iş dünyası dışında ise eğitim, hukuk ve spor alanlarında kullanılmaktadır. Bununla birlikte NLP sadece teknik ve araçlardan ibaret değildir. NLP, merak, keşif ve eğlence çerçevesi üzerine kurulu bir düşünme biçimidir. NLP, modelleme yapmak için öznel deneyimlerimizi nasıl yapılandırdığımızı, değerlerimiz v
Gösterilen Makale 21-24 (Toplam Makale 24)
Sayfa:1 - 2