NLP Diploma Eğitimi
NLP Diploma sertifika eğitiminde, kendinizle ve başkalarıyla kurmuş olduğunuz iletişimi pekiştirmeyi öğreneceksiniz. Bu eğitimde kendi potansiyelinizi ve öz kaynaklarınızı açığa çıkarıp, nasıl daha etkili biçimde kullanabileceğinizi, yaratıcılığınızı geliştirmeyi ve yeni öğrenme stratejilerini yaşama entegre etmeyi, tutsak ruh hallerinden kurtulup hızlı bir biçimde özgüven ve enerji dolu hale gelebilmeyi ve böylelikle yaşam kalitenizi artırmayı öğrenirsiniz.NLP Diploma eğitiminde, Temel NLP bilgi ve teknikleri, teorik ve uygulamalı olarak verilir. Eğitimin amacı, NLP tekniklerinin günlük yaşam içindeki sorumlu ve yaratıcı kullanımını sağlamak olduğu gibi, gerek özel gerekse iş yaşamında insanlar arasındaki iletişim süreçlerinin etkinliğini geliştirebilmektir.NLP Diploma eğitimi neticesinde, çevremizle daha sağlıklı iletişim kurmayı öğreneceksiniz. NLP’nin hedef be
NLP nedir?
Kişisel üstünlüğün ve mükemmelliğin bilimi ve teknolojisidir. Bireyde yüksek motivasyon ve özgüven sağlayacak teknikleri içermektedir.Neuro Linguistic Programming; bir diğer ifade ile Sinir Dili Programlaması olarak tanımlanan NLP hem bilinci hem de bilinçaltını etkin bir şekilde kullanmak için zihinsel sürecin yeniden yapılandırılması tekniğidir. En genel anlamda zihni kullanma kılavuzudur.NLP bireyin hayatında ters giden bir şeyler varsa, bunu değiştirmek için kişinin önce kendini değiştirmesi gerektiğini savunur. Bireyin yaşamı içinde hep aynı sonuçlarla karşılaşmasının sebebini hep aynı düşünce tarzıyla aynı yöntemleri kullanmış olmalarına dayandırarak, bireyin farklı sonuçlar alabilmesi için farklı yöntemler denemeleri gerektiğini savunur.
Nlp Eğitimi İzmir
Her davranışımızın temelinde derin yapıdaki kodlamaları ifade eden geri besleme sürekli olarak yapılmaktadır. Bu çerçeve içinde ve dışında kalan bütün davranışlarımızModellenebilirÖğretilebilirDeğiştirilebilirHangi konuda nelerin işe yarayabileceği ise öğrenilmiş bilgilerin davranışlara aktarılması ile mümkün olabilmektedir. Bunun içinde öğrenmek, uygulamak ve bilginin farkında olmadığımız yeterlilik düzeyinde kullanılabilir olması gerekmektedir.NLP Önermeleri Her insanda ihtiyacı olan bütün kaynaklar mevcuttur.• Her davranışımız altında pozitif bir neden vardır.•
Nlp İzmir
 Nöro Linguistik Programlama, değişimi sağlayan bir dizi çok güçlü teknikden oluşur. Bunlardan bazıları aşağıda sıralanmıştır:Çapa atma: İçsel bir tepkiyi dışsal bir tetikleme ile ilişkilendirme işlemidir. Bu sayede tetikleme mekanizması yeniden harekete geçirilerek tepkiye hızlı ve bazen de dolaylı bir şekilde erişilebilinir. Çapalar doğal bir şekilde oluşabilir veya kasten kurgulanabilir. Bütün temsil sistemlerinde oluşturulabilinir ve hem olumlu, hem de olumsuz içsel durumları kontrol altına alma görevi görürler.Yığınak Çapaları: Bireyin belirli bir çapaya karşı tepki yoğunluğunu güçlendirmek için bir dizi olayın aynı çapayla ilişkilendirilmesi işlemidir.Çöken Çapalar: Birbirine uymayan iki tepkinin aynı anda tetiklenmesiyle olumsuz durumları boşaltma işlemi
İzmir Karşıyaka NLP
Kısaca NLP olarak tanınan ve beynimizi anlama ve onu en etkin biçimde kullanma yollarını öğreten Beyin Dili Programlama büyük ilgi görmektedir. Bu ilgi, sadece bizde değil tüm dünyada vardır. Peki, tüm dünyada bu kadar ilgi gören NLP ne anlama gelmektedir.İş dünyasında ağırlıklı olarak Robert Dilts ve John La Valle önderliğinde ilerleyen NLP, şirket çalışanlarının performanslarını artırmalarına önemli ölçüde destek vermesiyle şirketler tarafından tercih edilmektedir.NLP’nin Katkıları;•    İş hayatıyla özel hayatın yapıcı etkileşim kurmasına yardımcı olur.•    Öğrenme sürecini hızlandırır ve öğrenmeyi etkin kılar.•    Seçenekleri arttırır, etki alanını genişletir.•    Kişisel performansı doruğa çıkarır.•    Değişim sağlar, ilgi ve ç